วิธีการเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์  สามารถเรียนผ่านได้ 2 ช่องทาง  คือ ผ่าน facebook และ Line

บทเรียนพระคัมภีร์ ทั้งหมด 4 ชุด  ดังนี้