ทางชีวิตขอต้อนรับน้องเข้าสู่บทเรียนพระคัมภีร์ทางไกลด้วยคววามยินดี บทเรียนชุดเด็กซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 6 บทขอให้น้องๆอ่านบทเรียนให้เข้าใจแล้ว ก็เริ่มตอบคำถามที่อยู่ในบทเรียนนั้น เมื่อตอบเสร็จแล้วก็ส่งคำตอบมาให้เราเมื่อเรียนจบ ทั้ง 6 บทแล้ว ทางชีวิตจะมีประกาศนียบัตรมอบให้ เพื่อแสดงถึงความสำเร็จของน้องๆ คนเก่งอย่างน้องคงหาคำตอบได้ไม่ยากนะค่ะเพียงแต่ตั้งใจอ่านบทเรียนจนจบตลอดทั้งบท ก่อนลงตอบคำถาม (โปรดอย่างลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ ให้เราด้วยนะค่ะ) เรียนทีละบทนะค่ะ