หน้าที่สำคัญของน้ำในร่างกาย

บทบาทสำคัญของน้ำในร่างกาย

  • น้ำช่วยให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบ และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง
  • น้ำช่วยสร้างพลังงาน และพลังงานนี้จะถูกสะสมอยู่ในร่างกายร่วมกับสารเคมีอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งพลังงานในร่างกาย
  • พลังงานที่ถูกสร้างขึ้นจากน้ำในเซลล์จะช่วยส่งกระแสกระตุ้นเซลล์ประสาท
  • น้ำช่วยสร้างสารที่มีลักษณะคล้ายกาว ซึ่งจะช่วยเชื่อมประสานผนังเซล์ให้ยึดติดกัน
  • น้ำช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผนังอวัยวะภายในร่างกาย
  • น้ำช่วยรักษาปริมาณและระดับความเข้มข้นของ ของเหลวในร่างกาย เช่น เลือดและน้ำเหลือง ให้เป็นปกติ
  • น้ำช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ขับถ่ายสารพิษและสารอันตรายออกจากร่างกายผ่านปัสสาวะ เหงื่อ และการหายใจ
  • น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อโครงสร้างและการทำงานของผิวหนัง
  • น้ำช่วยขนส่งสารเคมีที่ผลิตขึ้นจากสมองไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
  • ปริมาณน้ำในร่างกายจะมีผลต่อการทำงานของโปรตีนและเอมไซม์ต่าง ร่างกายของเราสูญเสียน้ำไปวันละประมาณ 4 ลิตร เราจึงจำเป็นต้องหาทางชดเชยน้ำที่เสียไปโดยการดื่มน้ำในปริมาณเท่ากับปริมาณที่สูญเสียไปทุกวัน