บทเรียนทางไปรษณีย์ ทางชีวิตมีบทเรียนการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เป็นบทเรียนง่าย ๆ พร้อมหนังสือสำหรับผู้สนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จำนวนผู้สมัครเรียนกว่า 1,011,509คน ย่อมเป็นการยืนยันถึงคุณค่าของบทเรียนและหนังสือของทางชีวิต บทเรียนมีทั้ง 4 ชุด คือ

ทีมงานแผนกบทเรียน