สื่อมวลชนทางชีวิต เป็นองค์การสื่อสารมวลชนคริสเตียนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ ผ่านทางรายการวิทยุ และบทเรียนพระคริสต์ธรรมทางไปรษณีย์ ทางชีวิตจดทะเบียนกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ซึ่งกรมศาสนาให้การรับรอง รายได้สำหรับการดำเนินงานมาจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้ที่มีความประสงค์จะสนับสนุนงานของทางชีวิตสามารถส่งเงินสนับสนุนของท่านเข้ามาได้โดยทาง :

 1. โอนเงินเข้าบัญชี หรือโอนผ่าน ATM
  1.1 ชื่อบัญชี “ทางชีวิต” เลขที่ 185000490-3
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  สาขาสุขุมวิท 101/1 กรุงเทพฯ
  1.2 ชื่อบัญชี “สำนักงานทางชีวิต” เลขที่ 060300034-4
  ธนาคารธนชาต
  สาขาอุดมสุข กรุงเทพฯ
 2. ทางธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน
  สั่งจ่าย “ทางชีวิต” ตู้ ปณ. 6 ปณฝ.อุดมสุข กรุงเทพฯ 10261หรือ
 3. แจ้งชื่อ- ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ไว้ เพื่อให้เราติดต่อกลับไป
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวนิดา ใจเกลี้ยง,คุณยุภาวดี พิรุณสุนทร
  โทรศัพท์ 0-2361-1182 , 0-2398-8331 โทรสาร 0-2398-8327
  E-mail Address: mis@thangchiwit.org

ข้อมูลติดต่อ

สื่อมวลชนทางชีวิต (The way of life)

3131/55-58 ถนนสุขุมวิท ซอย 101/2

บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2361-1182, 0-2398-8331

โทรสาร 0-2398-8327

Contact form