ชีวิตเป็นส่งมีค่า

เมื่อผมได้เรียนบทเรียนทางชีวิตผมก็รู้สึกว่าชีวิตยังมีคุณค่าและมีความหวัง

เรียน พี่ ๆ ทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิต หนังสือพลังอธิฐานที่พี่ส่งมาให้ผมได้รับแล้ว ผมต้องขอขอบพระคุณพี่ ๆ มาก ตนนี้ผมได้อ่านและอธิฐานในชีวิตประจำวันก่อนนอน ผมจะอธิฐานตอนที่เพื่อน ๆ หลับกันหมดแล้ว ตอนแรกผมคิดว่าชีวิตผมไม่มีค่าในความรู้สึกมีแต่ความท้อแท้ หมดหวัง หมดกำลังใจ มีชีวิตอยู่แบบไร้ญาติขาดมิตรมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตผมมากมาย

เมื่อผมได้เรียนบทเรียนทางชีวิตผมก็รู้สึกว่าชีวิตยังมีคุณค่าและมีความหวัง ผมคิดว่าคนเราถ้าทำสิ่งที่ดีแล้ว ชีวิตเราก็จะมีแต่สิ่งดี ๆ และชีวิตก็เป็นสิ่งที่มีค่าเสมอ ตอนนี้ผมมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมแล้ว เพราะผมได้อธิฐานและได้ต้อนรับพระเยซูคริสตเข้ามาในจิตใจ ได้อธิฐานขอให้พระองค์เป็นกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะอยู่ในมุมสี่เหลี่ยมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดี

มนตรี