จุดเปลี่ยนชีวิต

ดิฉันอยากได้สมุดโน๊ตและที่คั่นหนังสือฟรีเท่านั้น

ดิฉันเป็นเด็กคนหนึ่งที่ติดต่อกับสื่อมวลชนทางชีวิต เมื่อ 10 กว่าปีก่อน ดิฉันได้ส่งจดหมาย มาเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ตอนอยู่ชั้น ป.3 เวลาผ่านมานานมาก ตอนนั้นดิฉันเป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขียนจดหมายมาเพียงเพราะว่า ดิฉันอยากได้สมุตโน๊ต กับที่คั่นหนังสือฟรีเท่านั้น
จนเมื่อปี พ.ศ.2543 ดิฉันได้รับเชื่อพระเยซูที่คริสตจักรในจังหวัดลำพูน ดิฉันย้อนคิดกลับไป ดิฉันยังจำ ภาพระบายสี อาดัม เอวา บทเรียนพระคัมภีร์ได้ จนถึงทุกวันนี้ และในคำพยานชีวิตของดิฉันเวลาที่มีคนถามว่าเชื่อพระเจ้าได้อย่างไร ทุกครั้งที่ดิฉันตอบจะมีบทเรียนทางชีวิตและรายการเพื่อนคุณหนูอยู่ในคำพยานของดิฉันด้วยเสมอ

ดิฉันขอบคุณพระเจ้าสุดหัวใจของดิฉันในการทรงเรียกและเลือกดิฉันปัจจุบันดิฉันเป็นผู้รับใช้พระเจ้า เป็นศิษยาภิบาลอยู่ที่ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ดิฉันบุกเบิกคริสตจักรของพระเจ้า ร่วมกับมิชชันนารีเกาหลี ปัจจุบันนี้ดิฉันจบการศึกษาจากวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารีมหาวิทยาลัยพายับแล้วค่ะ ที่ดิฉันเขียนจดหมายมานี้เพื่อขอบคุณพี่น้องทางชีวิตและอยากให้กำลังใจว่า เมล็ดแห่งข่าวประเสริฐที่ท่านหว่านนั้นเกิดผลแล้ว ดิฉันเชื่อว่ายังมีผลอีกมากที่อยู่ในเด็ก ๆ ที่ได้ดูรายการเพื่อนคุณหนูและเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิต และกำลังเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่และให้ผลที่ดีแก่สังคม

ขอพระเจ้าอวยพรคะ
สาวิตรี