นัดพบด้วยรักและผูกพัน

ทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิต ขอเชิญร่วมงานนัดพบด้วยรักและผูกพัน วันเวลา และสถานที่จัดงาน

วันที่ 24 มี.ค. 2018 เวลา 09:00 - 14:00 น. ที่คริสตจักรแม่ยางมิ้น

วันที่ 25 มี.ค. 2018 เวลา 09:00 - 14:00 น. ที่คริสตจักรแม่จัน